KITCHEN CARTVアニメ『あんさんぶるスターズ!』×アニメイトカフェ出張版

【1/18~1/19】アリオ市原店(千葉)※終了しました
【開催期間】1月18日(土)~1月19日(日)
【営業場所】アリオ市原店(千葉)
【入場方法】抽選予約制(WEB)【2/1~2/2】広島PARCO(広島)※終了しました
【開催期間】2月1日(土)~2月2日(日)
【営業場所】広島PARCO(広島)
【入場方法】抽選予約制(WEB)【2/15~2/16】プライムツリー赤池(愛知)※終了しました
【開催期間】2月15日(土)~2月16日(日)
【営業場所】プライムツリー赤池(愛知)
【入場方法】抽選予約制(WEB)【2/29~3/1】アリオ鷲宮店(埼玉)
【開催期間】2月29日(土)~3月1日(日)
【営業場所】アリオ鷲宮店(埼玉)
【入場方法】抽選予約制(WEB)【3/14~3/15】アニメイト高松(香川)
【開催期間】3月14日(土)~3月15日(日)
【営業場所】アニメイト高松(香川)
【入場方法】抽選予約制(WEB)【3/21~3/22】アリオ橋本店(神奈川)
【開催期間】3月21日(土)~3月22日(日)
【営業場所】アリオ橋本店(神奈川)
【入場方法】抽選予約制(WEB)【4/4~4/5】アリオ上田店(長野)
【開催期間】4月4日(土)~4月5日(日)
【営業場所】アリオ上田店(長野)
【入場方法】抽選予約制(WEB)【4/11~4/12】アリオ亀有店(東京)
【開催期間】4月11日(土)~4月12日(日)
【営業場所】アリオ亀有店(東京)
【入場方法】抽選予約制(WEB)